På Sirkön finns det många små gårdar. Mestadels frukt- och grönsaksodlingar, men det finns också ängsodlingar. I maj när alla fruktträden blommar blir landskapet till ett vitt blomsterhav.

Tänk att ströva omkring på våren när bladen är nyutslagna, ljusgröna och solstrålarna letar sig ner till marken genom trädkronorna eller efter ett stilla regn med alla dofter som frigörs.

I oktober när vädret är fint blir landskapet till en tavla när lövskogens alla träd ek, bok, rönn, lönn, björk och asp får regnbågens alla färger.

 

TURISTINFORMATION